Місяць: Квітень 2019

📌17-19 квітня 2019 року в Одеському національному економічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркетинг: виклики та рішення»❕

ПРОГРАМА  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

МАРКЕТИНГ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Сучасні маркетингові концепції та тренди їх розвитку.
 2. Цифрова економіка та трансформація маркетингу в 21 столітті.
 3. Маркетинг в діяльності вищих навчальних закладів. Маркетингові інновації на підприємстві

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська 

17 19 квітня 2019 р.

м. Одеса 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетинг: виклики та рішення».

Робота конференції відбудеться 17-19 квітня 2019 року в Одеському національному економічному університеті.

Місце проведення конференції:

м. Одеса,       Преображенська, 8, корпус ОНЕУ №1;

Старосінна площа, 2, корпус ОНЕУ №3 (біля  залізничного вокзалу, факультет міжнародної економіки Одеського національного економічного університету)

Координати оргкомітету конференції:

ОНЕУ, факультет міжнародної економіки, м. Одеса, Привокзальний провулок, 2,  м. Одеса, 65012

Електронна адреса –  k.market@oneu.edu.ua,

тел.        (048)722-22-11

т. моб. +38-099-330-74-57

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Звєряков М.І., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ.

Заступники голови:

Ковальов А.І., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ;

Литовченко І.Л. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри маркетингу ОНЕУ;

Ромат Є.В. – доктор наук з державного управління, професор, зав. кафедри маркетингу КНТЕУ.

Члени оргкомітету конференції:

Решетнікова І.Л. – доктор екон. наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; директор Французько-Українського інституту менеджменту;

Кузнєцов Е.А. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;

Божкова В.В. – доктор екон. наук, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського  державного педагогічного університету;

Борисова Т.М. – доктор екон. наук, зав. кафедри маркетингу Тернопільськоого національного економічного університету;

Тараненко І.В. – доктор екон. наук, профессор, зав. кафедри міжнародного  маркетингу Університету ім. А. Нобеля (м. Дніпро);

Савицька Н.Л. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Коротаєв С.Л. – доктор екон. наук, професор, член Методологічної ради з аудиторської діяльності Міністерства фінансів Республіки Білорусь;

Тодуа Н.Ш. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри маркетингу Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі (Грузія);

Обнявко О.В. – кандидат екон. наук, доцент кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету;

Барановська М.І. – кандидат екон. наук, доцент кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету.

17 квітня 2019 року

Одеський національний економічний університет, корпус №1, Преображенська,8

Малий актовий зал

Час Захід
9.30-10.00 Реєстрація учасників, урочисте фотографування Актова зала – 2 поверх
10.00-10.30 Урочисте відкриття конференції. Привітання ректора Одеського національного економічного університету, член-кор. НАН,  д.е.н., проф. Звєрякова М.І.
10.30-12.00 Пленарне засідання
Доповіді:
10.30-10.45 д.е.н., проф. Литовченко І.Л.

Одеський  національний економічний університет

Тема: «Маркетинг в умовах формування цифрової економіки» (м.Одеса)

10.45-11.00 д.е.н., проф. Старостіна А.О.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Тема: «Розвиток маркетингу в Україні: перспективи і проблеми» (м.Київ)

11.00-11.15 д.е.н., проф. Решетнікова І.Л.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

Директор Французько – Українського інституту менеджменту  

Тема: «”Fair Trade” – як сучасний інструмент соціально відповідального маркетингу» (м.Київ)

11.15-11.30 Січкарь Д.А. зам. директора ТОВ «STAR SHINE SHIPPING»

Тема: «Тенденції аграрного експорту України і можливості мультимодальних перевезень» (м.Одеса)

11.30-11.45 д.е.н., проф. Тараненко І.В.

Університет ім. Альфреда Нобеля

Тема «Сталий маркетинг: концепція і перспективи впровадження в Україні» (м.Дніпро)

11.45-12.00 д.е.н., проф. Лисюк В.М.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних проблем НАН України  

к.е.н., доцент Топалова І.А.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних проблем НАН України    

Тема: «Формування концепції глобальних ланцюгів вартості за логістичними принципами» (м.Одеса)

12.00-12.30 Кава-брейк
12.30-14.00 Пленарне засідання.

Модератор: Голова Спілки рекламістів України д.е.н., проф. Ромат Є.В.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

12.30-12.45 Привітання проректора ОНЕУ з наукової роботи д.е.н., проф. Ковалева А.І.
12.45-13.00 д.е.н., проф.  Ромат Є.В.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Голова Спілки рекламістів України

Тема: «Маркетинг у публічному управлінні: дослідження доводять актуальність уже сьогодні» (м.Київ)

13.00-13.15 д.е.н., проф. Каніщенко О.Л.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Алмер М.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Тема: «Аналіз ринкових можливостей компанії в умовах застосування міжнародних економічних санкцій» (м. Київ)

13.15-13.30 д.е.н., проф. Кузнєцов Е.А.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Тема: «Маркетинг як складова системи менеджменту економічної організації» (м.Одеса)

13.30-13.45 д.е.н., проф.Сахацький М.П.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

д.е.н., проф. Запша Г.М.

Одеський державний аграрний університет

Сахацький М.М.

Одеський державний аграрний університет

Тема: «Розвиток маркетингу житлового будівництва» (м.Одеса)

13.45-14.00 д.т.н., проф. Оніщенко О.А.

Одеська національна морська академія

к.е.н. доцент Обнявко О.В.

Одеський національний економічний університет

к.е.н. доцент Беспалов В.М.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Блокчейн в маркетингу. Проблеми та перспективи використання» (м.Одеса)

14.00-15.30 Обідня перерва
16.00-17.00 Прогулянка катером (за бажанням, сплачується додатково)
19.00… Урочиста вечеря. Вручення сертифікатів учасникам конференції (сплачується додатково)

18 квітня 2019 року

Секція №1.

Одеський національний економічний університет, корпус №1, Преображенська,8

Малий актовий зал

Час Захід
10.00-10.15 Відкриття другого дня конференції
10.15-14.00 Секція № 1. Сучасні маркетингові концепції та тренди їх розвитку.

Медіатор секції: д.е.н., проф. Кузнєцов Е.А.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова  

Доповіді:
10.15-10.30 д.е.н., проф. Решетілова Т.Б.

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Тема: «Маркетинг отношений как результат эволюционного развития теории» (м.Дніпро)

10.30-10.45 д.е.н., доцент Борисова Т.М.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Актуальні проблеми застосування пошукового маркетингу на вітчизняних підприємствах» (м.Тернопіль)

10.45-11.00 д.е.н., проф. Синяєва Л.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет (м.Мелітополь)

к.е.н., проф. Баханова М.В.

Чорноморське вище військово-морське училище ім. П.С.Нахімова (м.Севастопіль)

Тема: «Формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій банку»

11.00-11.15 к.е.н., доцент Дьоміна О.М.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Тема: «Універсальний дизайн в бізнесі: орієнтація на клієнта» (м.Київ)

11.15-11.30 к.е.н., доцент Севонькаєва О.О.

Київський національний економічний університет

Тема: «Маркетингові комунікації: новітні тренди» (м.Київ)

11.30-11.45 к.е.н., доцент Рассаднікова С.І.

Одеський національний політехнічний університет

Тема: «Сучасні рекламні тенденції та підходи до формування інвестиційної привабливості природокористування» (м.Одеса)

11.45-12.00 Doctor of  Economics, Assistant Professor Seturi Maia Levan

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Theme: «Determining aspects of customers attitude towards sales personnel» (Tbilisi)

12.00-12.30 Кава-брейк
12.30-12.45 к.е.н., доцент Саєнсус М.А.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Багаторівнева перспектива розвитку логістики та економіки України» (м.Одеса)

12.45-13.00 к.е.н., доцент Хрупович С.Є.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Використання методу гейміфікації в онлайн-спільнотах клієнтів» (м.Тернопіль)

13.00-13.15 PhD, associate professor  Charita  Jashi

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

PhD, assistant  professor Urotadze Ekaterine

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Тheme: «Facilitation of customer behavior through social media marketing» (Tbilisi)

13.15-13.30 к.е.н., доцент Смірнова Н.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Тема: «Основні напрями застосування цифрових технологій в інноваційному розвитку логістики» (м.Одеса)

13.30-13.40 Волков А.В.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Тема: «Вплив концепції партнерських відносин на формування програм лояльності споживачів» (м.Київ)

13.40-13.50 Павлович О.Р.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Тема: «Фактори професіоналізації управлінського персоналу системи маркетингу» (м.Одеса)

13.50-14.00 Мочурад Ю.Р.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Застосування маркетингових технологій в готельному бізнесі» (м.Тернопіль)

14.00-15.30 Обідня перерва
15.30-17.30 Прогулянка містом (за бажанням)
17.30-19.30 Професійна екскурсія в Одеський морський порт (необхідні паспортні дані)
19.30… Вільний час. Відвідання пам’яток і театрів міста (за бажанням)

Секція №2.

Одеський національний економічний університет, корпус №1, Преображенська,8

219 аудиторія

Час Захід
10.00-10.15 Відкриття другого дня конференції
10.15-12.00 Секція № 2. Цифрова економіка та транформація маркетингу в 21 столітті. Медіатор секції: завідувач кафедри маркетингу д.е.н., проф. Литовченко І.Л.

Одеський національний економічний університет

Доповіді:
10.15-10.30 д.е.н., проф. Рєпіна І.М.

Київський національний економічний університет  ім. Вадима Гетьмана

Тема: «Розвиток маркетингового потенціалу компанії в умовах цифрової економіки» (м.Київ)

10.30-10.45 д.е.н., проф. Кухарська Н.О.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Тенденції та наслідки становлення глобального інформаційного простору» (м.Одеса)

10.45-11.00 д.е.н., проф. Божкова В.В.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Тема: «Основи комунікативної маркетингової політики іноваційних товарів в епоху цифрових технологій» (м.Суми)

 11.00-11.15 д.е.н., проф. Лабурцева О.І.

Київський національний торговельно-економічний університет

Тема: «Маркетинг торговельних послуг: тренди у забезпеченні задоволеності споживачів» (м.Київ)

11.15-11.30 к.е.н. Щьокіна Є.Ю.

Одеський національний політехнічний університет

Тема: «Специфіка бенчмаркінгу в координатах стратегії розвитку теорій» (м.Одеса)

11.30-11.45 к.е.н., доцент Шкурупська І.О.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Тренди маркетингу під впливом цифрової економіки» (м.Одеса)

11.45-12.00 к.е.н., доцент Яременко С.С.

Університет ім. Альфреда Нобеля

Тема: «Тенденції розвитку електронної комерціі» (м.Дніпро)

12.00-12.30 Кава-брейк
12.30-12.45 д.е.н., проф. Решетнікова І.Л.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Базилюк Р.С.

Тема: «Країна походження як інструмент позиціонування товарів на ринку (на прикладі Грузії)» (м.Київ)

 12.45-13.00 д.е.н., проф. Ілляшенко С.М.

Сумський державний університет

Меркун І.В.

Начальник відділу маркетингу ТОВ «Карамейя»

Тема: «Використання засобів PR і реклами для формування іміджу ТОВ «Карамейя» (м.Суми)

13.00-13.15 Федорова Т.О.

Начальник підрозділу з просування лікарських засобів  «КRКА»

Тема: «Бізнес-моделі, поняття та  теоретичні підходи в сучасній літературі» (м.Одеса)

 13.15-13.30 к.е.н., доцент Іванечко Н.Р.

Тернопільский національний економічний університет

Леонова І.В.

Тернопільский національний економічний університет

Тема: «Сучасний інструментарій маркетингу» (м.Тернопіль)

 13.30-13.45 к.е.н., доцент Заячковська Г.А.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Холістичний маркетинг у сфері в’їзного туризму» (м.Тернопіль)

13.45-14.00 Романченко Т.В.

Київський національний торговельно-економічний університет

Тема: «Інтернет реклама для малого і середнього бізнесу» (м.Київ)

14.00-15.30 Обідня перерва
15.30-17.30 Прогулянка містом (за бажанням)
17.30-19.30 Професійна екскурсія в Одеський морський порт (необхідні паспортні дані)
19.30… Вільний час. Відвідання пам’яток і театрів міста (за бажанням)

Секція №3.

Одеський національний економічний університет, корпус №1, Преображенська,8

219 аудиторія

Час Захід
10.00-10.15 Відкриття другого дня конференції
10.15-12.00 Секція № 3. Маркетинг в діяльності вищих навчальних закладів. Маркетингові інновації на підприємстві. Медіатор секції: к.е.н., доцент Сотніков Ю.М.

Одеський національний економічний університет

Доповіді:
10.15-10.30 д.е.н., проф. Гонтарева І.В.

Харківський національний університет ім. Семена Кузнеця

Тема: «Комунікаційні стратегії партнерства університету та бізнес середовища» (м.Харків)

10.30-10.45 к.е.н., доцент Чуприна Н.М.

Український державний хіміко-технологічний університет

Сухомлин О.Д.

Український державний хіміко-технологічний університет

Тема: «Сучасні тенденції підвищення конкурентоспроможності на промислових підприємствах» (м.Дніпро)

10.45-11.00 к.е.н., доцент Сотніков Ю.М.

Одеський національний економічний університет

к.е.н., доцент Малишко В.С.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Оцінка ефективності участі підприємства у субконтрактних відносинах» (м.Одеса)

11.00-11.15 D.Sc.,  professor Todua Nugzar

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

PhD, associate professor Mghebrishvili Babulia

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Theme: «Impact of the university image on the choice of enrollees (TSU example)» (Tbilisi)

11.15-11.30 д.э.н., проф. Коротаев С.Л.

Учреждение высшего образования Белорусский государственный экономический университет

Тема: «Маркетинг аудиторских услуг в контексте новаций закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» (г.Минск)

11.30-11.45 д.е.н., проф. Забарна Е.М.

Одеський національний політехнічний університет

Тема: «Соціальний медіа-маркетинг в просуванні компанії та його використання в системі освіти» (м.Одеса)

11.45-12.00 д.е.н., проф. Андрєєва Н.М.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Екологічний маркетинг як механізм впровадження “зеленої економіки” в Україні» (м.Одеса)

12.00-12.30 Кава-брейк
12.30-12.45 к.е.н., доцент Уханова І.О.

Одеський національний економічний університет

к.е.н., доцент Барановська М.І.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Аналіз міжнародної маркетингової діяльності приладобудівних підприємств (на прикладі ТОВ «Телекарт-прилад»)» (м.Одеса)

12.45-13.00 к.е.н., доцент Кусик Н.Л.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ст. викладач Багдікян С.В.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Тема: «Маркетинг партнерських відносин в сфері вищої освіти України» (м.Одеса)

13.00-13.10 к.е.н.,  доцент Жарська І.О.

Одеський національний економічний університет

Тема: «До питання про відмінності між основними видами торговельних посередників» (м.Одеса)

13.10-13.20 Обшарська О.О.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Маркетингові інновації в туристичному бізнесі» (м.Тернопіль)

13.20-13.30 Мартинів Т.В.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Засади  створення клубу маркетолога у вищих навчальних закладах (на прикладі Тернопільського національного економічного університету)» (м.Тернопіль)

13.30-13.40 Крулевський А.В.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Актуальність впровадження відділу маркетингу у ЗВО» (м.Тернопіль)

13.40-13.50 Гаврилечко Ю.В.

Київський національний торгівельно-економічний університет

Тема: «Формування маркетингової стратегії суб’єкту державного управління» (м.Київ)

13.50-14.00 Лабунська І.С.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Тенденції розвитку професії SMM-менеджера» (м.Тернопіль)

14.00-15.30 Обідня перерва
15.30-17.30 Прогулянка містом (за бажанням)
17.30-19.30 Професійна екскурсія в Одеський морський порт (необхідні паспортні дані)
19.30… Вільний час. Відвідання пам’яток і театрів міста (за бажанням)

19 квітня 2019 року

Одеський національний економічний університет, корпус №1, Преображенська,8

219 аудиторія

Час Захід
10.00 Відкриття третього дня конференції
10.00- Доповіді:
 10.00-10.10 д.е.н., проф. Нестеренко С.А.

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тема: «Управління маркетинговою діяльністю» (м.Мелітополь)

10.10-10.20 д.е.н., доцент Нєнно І.М.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Тема: «Сучасні маркетингові концепції та тренди їх розвитку. Омніканальні рішення в маркетингу» (м.Одеса)

10.20-10.30 д.е.н., проф. Савицька Н.Л.

Харківський державний університет харчуваня та торгівлі

(м.Харків)

10.30-10.40 к.е.н., доцент Оснач О.Ф.

Одеський національний економічний університет

к.е.н. Зіньковська Д.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Використання сезонних знижок для підвищення ефективності діяльності підприємства» (м.Одеса)

10.40-10.50 к.е.н,. проф. Козик В.В.

Національний університет  «Львівська політехніка»

аспірантка Мищишин О.Л.

Національний університет  «Львівська політехніка»

Тема: «Значення логістичної інфраструктури в процесі формування транскордонних кластерів» (м.Львів)

10.50-11.00 к.е.н., доцент Губерник А.О.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Роль віртуальних технопарків у сучасній економіці» (м.Одеса)

11.00-11.10 к.е.н., доцент Рулінська О.В.

Одеський національний економічний університет

к.е.н. Зінковська Д.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Особливості застосування маркетингового аудиту на ринку страхових послуг» (м.Одеса)

11.10-11.20 к.е.н. Авдієнко Я.А.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Варіативний підхід щодо інфраструктурного забезпечення субконтракції в Україні» (м.Одеса)

11.20-11.30 к.е.н, доцент Воронова О.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Маркетингова цінова політикамінародних корпорацій» (м.Одеса)

11.30-11.40 Гусенко О.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Маркетиновий аудит: міжнародний досвід» (м.Одеса)

11.40-11.50 Мавров С.Д.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Тренди e-mail маркетингу в 2019 році» (м.Одеса)

11.50-12.00 Полотнянко О.І.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Тема: «Управлінський потенціал сучасної системи маркетингу» (м.Одеса)

12.00-12.10 Осадченко К.Ю.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Застосування інструментів інтернет-маркетингу підприємств на ринку послуг краси» (м.Одеса)

12.10-12.20 Обнявко В.О.

Одеський національний економічний університет

Кудієва Н.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Аналіз сучасного ринку чаю в Україні» (м.Одеса)

12.20-12.30 Кернична Д.Б.

Тернопільський національний економічний університет

Тема: «Застосування маркетингових інструментів при пересуванні юридичних послуг» (м.Тернопіль)

12.30-12.40 Єрешко А.І.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Создание портрета целевого потребителя c позиции Big Data» (м.Одеса)

12.40-12.50 Деремешко О.А.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Тема: «Маркетингові інновації збутової діяльності на ринку будівельних матеріалів» (м.Одеса)

12.50-13.00 Нуали Али

Одеський національний економічний університет

Тема: «Реклама студентських заходів в ЗМІ» (м.Одеса)

13.00-13.10 Бербер А.І.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Світовий ринок товарів для непродуктивних тварин» (м.Одеса)

13.10-13.20 Шеремета О.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг» (м.Одеса)

13.20-13.30 Коглер Т.В

Одеський національний економічний університет

Тема: «Використання інструментів інтернет-маркетингу на ринку В2В» (м.Одеса)

13.30-13.40 Калина М.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Современные тенденции маркетинга высших учебных заведений на примере ОНЭУ» (м.Одеса)

13.40-13.50 Алексєєнко С.В.

Одеський національний економічний університет

Тема: «PR заходи в дитячих закладах»

13.50-14.00 Нгуєн З.Х.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Тенденції розвитку маркетингу туристичних послуг»

14.00-14.10 Пугачева А.О.

Одеський національний економічний університет

Тема: «Маркетингова діяльність підприємств на ринку B2B

15.00 Урочисте закриття конференції. Вручення сертифікатів.

📌12 квітня студентка спеціальності “Маркетинг” магістратури Коглер Тамара отримала Диплом 1-го ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності “Маркетинг” в м.Тернопіль🥇

А у нас є привід для гордості!

12 квітня студентка спеціальності “Маркетинг” магістратури Коглер Тамара під керівництвом к.е.н., доц. Смирнової Наталії Василівни отримала Диплом 1-го ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності “Маркетинг” в м.Тернопіль!

Вітаємо з цією знаменною подією!
Цінуємо та пишаємося своїми студентами!

📌Запрошуємо до участі у Міжнародній громадсько-науковій Ініціативі «Громада – Україна: здоров’я, людський потенціал, соціально-економічні інновації»🤝

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ
Call for Paper
Brief Announce

Міжнародна громадсько-наукова Ініціатива «Громада – Україна: здоров’я, людський потенціал, соціально-економічні інновації»

Місце проведення: Київ, Україна

30 травня 2019 р.

Організатори:

 • Міжнародна платформа “Mental Health: global challenges of the XXI century” (mhgc21.org )
 • Management and Business Academy (UK, Great Britain)

Партнери:

Державний сектор: Центр Громадського Здоров’я МОЗ України

Науковий сектор:Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Національний Університет «Львівська Політехніка»

Одеський Національний Економічний Університет

Міжнародний сектор: “Promote Ukraine” (Бельгія)

 • NDSAN (Італія)
 • Університет Фесалії (Греція)
 • Католицький Університет (Люблін, Польща)
 • Академія Економічних Студій (Болгарія)

Громадський сектор: Всеукраїнська асоціація «Українська Аграрна Конфедерація»

 • Національна Асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
 • Спілка сільського зеленого туризму України
 • Нікопольська Агенція регіонального розвитку
 • НГО «Борись»
 • НГО «Зростаюче майбутнє»

 

Основні питання заходу:

Державно-політичний вимір: Територіальна громада: як зробити реформи «для людей»? як сформувати ефективну систему співпраці громади та держави? Як об’єднати людей для розбудови громади?

Медико-гуманітарний вимір: як формувати в сучасних українських громадах «здоров’я-орієнтовану економіку» та «здоров’я-орієнтований соціум»? які інновації та перспективи можливі у розбудові медико-соціальної інфраструктури сільських громад?

Соціально-економічний вимір: Територіальна громада та сучасна Україна: як розвивати людський потенціал для соціально-економічних інновацій? Як капіталізувати наявний людський потенціал громади? Як розвивати нові джерела доходів громади через використання рекреаційних ресурсів?

Міжнародний вимір: Територіальна громада України та глобальний контекст: як успішно осмислити та імплементувати провідний міжнародний досвід? Як змінять життя громади інноваційні системи “smart village” та  “health village”?

 

На кого орієнтований захід:

 • представники Територіальних Громад
 • громадські інституції та державні установи
 • науковці та експертна спільнота
 • економіко-бізнесова спільнота
 • фахівці у сфері оздоровчих послуг

Міжнародна громадсько-наукова Ініціатива «Громада – Україна: здоров’я, людський потенціал, соціально-економічні інновації» об’єднує людей, які займаються питаннями децентралізації, зацікавлені у розвитку соціальної та медичної сфери територіальних громад, відкриті до інноваційних форм розбудови соціальної та економічної активності

Структура заходу

Час Активність
9.00-10.00 Реєстрація учасників
10.00-10.40 Інформаційна частина
10.40-11.30 Державний сектор
11.30-12.00 Кава-брейк. Нетворкінг
12.00-13.00 Громадський сектор
13.00-14.00 Міжнародний сектор
14.00-15.00 Обід. Нетворкінг
15.00-16.00 Науковий сектор
16.00-17.00 Платформа конструювання інноваційних рішень
17.00 Підбиття підсумків

 

Формати участі:

* Очна\заочна участь

* Публікація

Робочі мови заходу: українська, англійська

Тематика:

Медицина, соціальні науки, освіта, економіка, право, міждисциплінарні та мультидисциплінарні дослідження

Поширення результатів та публікації:

Результати Міжнародної громадсько-наукової Ініціативи «Громада – Україна: здоров’я, людський потенціал, соціально-економічні інновації» будуть представлені у:

 • Збірнику матеріалів Міжнародної громадсько-наукової ініціативи (Італія), з присвоєнням унікального індексу DOI кожній публікації
 • у ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: в академічному журналі «Journal of Organisational Studies and Innovation» (JOSI) (P-ISSN 2056-9122; E-ISSN 2056-9130), індексованому у Web of Science (Emerging Source Collection), якщо тематика матеріалів відноситься до сфери менеджменту (зокрема, охорони здоров’я та туризму), бізнесу, фінансів та економіки.
 • в ІТАЛІЇ: в академічному журналі “Mental Health: global challenges” (E-ISSN 2612-2138; індексованому у Crossref, ResearchBib) якщо тематика матеріалів відноситься до сфери медицини, соціальних наук, освіти, економіки, права, міждисциплінарних та мультидисциплінарних досліджень. http://www.mhgcj.org

Участь у заході не є обов’язковою умовою публікації у зазначених виданнях.

Додаткові можливості: (потрібна додаткова реєстрація!!!)

 • Семінар-ворк-шоп «Як опублікувати статтю у рейтингових виданнях» На заході передбачено консультації для авторів, що подали матеріали до британського міжнародного журналу Journal of Organisational Studies and Innovation» (JOSI) (P-ISSN 2056-9122; E-ISSN 2056-9130), індексованому у Web of Science (Emerging Source Collection).)
 • Семінар-ворк-шоп «Подання заявок на гранти та фінансування досліджень»

Деталі реєстрації та подання матеріалів:

Важливі дати:

Подання анотацій на рецензування: до 10 травня 2019 р.

Повідомлення рішення про прийняття анотації до друку: до 20 травня 2019 р.

Подання статті у повному обсязі до друку: до 10 травня 2019 р.

Формування остаточної програми Міжнародної громадсько-наукової ініціативи: до 28 травня 2019 р.

Робоча сесія Міжнародної громадсько-наукової ініціативи: 30 травня 2019 р.

Контактна інформація:

Dr. Viktor Vus

PhD in psychology, Associate Professor,

Editor-in-chief of the journal “Mental Health: global challenges” (www.mhgcj.org  )

Coordinator of the International Conference on Mental Health Care

“Mental Health: global challenges of XXI century” (www.mhgc21.org )

Institute for Social and Political Psychology NAES Ukraine

R&D Laboratory for Community Health (LPNU)

NDSAN Network (sector of partnership building) (Italy)

e-mail: (H) viktorvus@ukr.net

+380677408429