Місяць: Листопад 2020

📌День української писемності та мови!

Шановні студенти, викладачі та співробітники

Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-підагогічної підготовки вітає всіх з

Днем української писемності та мови!

Свято було запроваджено у 1997 році за ініціативи Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т. Г. Шевченка в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця –послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Україна має величезний масив писемності, історії та культури, яка сягає глибокої давнини і нараховує багато тисячоліть. Тому головним завданням сучасного покоління українців є вшанування пам’яті видатних діячів, збереження культури й плекання рідної мови.

 

 

З повагою,

 колектив кафедри М та ППП

📌Оголошується конкурс!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та “Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: менеджменту організацій (1 ставка), бухгалтерського обліку та аудиту (1 ставка), статистики (1 ставка), загальної економічної теорії та економічної політики (1 ставка);

професорів кафедр: фінансів (1 ставка і 0,5 ставки), бухгалтерського обліку та аудиту (1 ставка);

доцентів кафедр: фінансів (0,6 ставки), банківської справи (1 ставка і 0,5 ставки), економічного аналізу (0,9 ставки), статистики (5 ставок), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (0,75 ставки і 0,8 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (0,9 ставки), економічної кібернетики та інформаційних технологій (1 ставка), маркетингу (0,5 ставки);

старших викладачів кафедр: банківської справи (0,5 ставки, 0,4 ставки і 1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,5 ставки і 0,5 ставки), фінансового менеджменту та фондового ринку (0,5 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (0,7 ставки), менеджменту організацій (1 ставка і 1 ставка), економічної кібернетики та інформаційних технологій (1 ставка і 1 ставка), загальної економічної теорії і економічної діяльності (0,5 ставки);

викладачів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики (0,5 ставки).

(заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 3 грудня 2020 року.)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява подається на ім’я ректора ОНЕУ не пізніше місяці з дня опублікування в газеті “Вечерняя Одесса” і регіструється в канцелярії;
 • характеристика за підписом завідувача кафедри, декану факультету;
 • список наукових праць, завірений власним підписом, завідувачем кафедри і вченим секретарем ОНЕУ;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • Всі кафедральні документи подаються після подачі заяви і вище вказаних документів.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня                  2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 3 грудня 2020 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. (048) 723-09-67 .