Нова освітньо-професійна програма: «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ЕКСПЕРТИЗА»

Спеціальність: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ЕКСПЕРТИЗА

Програма спрямована на формування практичних вмінь і навичок, необхідних для аналітичної, експертної, консультаційної діяльності, організації політичних кампаній, прийняття та реалізації рішень у сфері публічної політики, аналітично-проектної діяльності на основі глибинного знання теорії та методології політичної науки.

Програма передбачає формування здатності:

  • здійснювати експертно-аналітичну діяльність – сприяти вдосконаленню процесу прийняття рішень і політичного процесу
  • застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
  • оцінювати політичну дійсність на основі політичного аналізу та складати аналітичні документи
  • презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань
  • конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу
  • аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування

Контактна особа:

професор Сіленко Алла Олексіївна

+38 067 790 05 19

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *