Місяць: Лютий 2019

📌16 квітня 2019 р. в ОНЕУ відбудеться чергова сесія з міжнародного іспиту LCCI на отримання рівня В2. Реєстрація на іспит до 5 березня 2019 р.🇬🇧

16 квітня 2019 р. в ОНЕУ відбудеться чергова сесія з міжнародного іспиту LCCI на отримання рівня В2

Реєстрація на іспит до 5 березня 2019 р.

За всіма організаційними питаннями звертайтеся на кафедру іноземних мов.

Контактный телефон 722-41-17

e-mail k.im@oneu.edu.ua

📌Бібліотека ОНЕУ інформує Вас, що з 11 лютого по 31 травня 2019 року відкрито доступ до повнотекстових баз даних компанії «Іст Вью» (Міннеаполіс США)🇺🇸

Бібліотека ОНЕУ інформує Вас, що з 11 лютого 2019 року по 31 травня 2019 року відкрито доступ до повнотекстових баз даних компанії «Іст Вью» (Міннеаполіс США).

БД «EastView Publications» включає публікації з суспільних і гуманітарних наук, періодичні видання з економіки і фінансів, періодику України, СНД і Балтії. Загальна кількість джерел нараховує 5000 одиниць. Глибина архіву з середини 1990-х років. База даних поновлюється щоденно.

Доступ до повнотекстової бази «Іст Вью» можливий з комп’ютерів головного, 3-го та 6-го корпусів.

З питань доступу звертатися до бібліотеки головного корпусу вул. Преображенська, 8. (ауд. 211, 212).

📌31 січня-1 лютого 2019 року в ОНЕУ відбулася ІІ Міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»🗣

31 січня – 1 лютого 2019 року в ОНЕУ відбулася ІІ Міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

  • удосконалення освітньої діяльності у напрямку створення індивідуальної траєкторії навчання студентів;
  • інформаційно-комунікативні технології в організації самостійної роботи студентів;
  • розвиток педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів.

На пленарному засіданні зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, голова науково-методичної ради університету М. І. Звєряков.

У роботі конференції взяли участь більше 250 учасників з 4 країн світу: Білорусі, Болгарії, Польщі, України.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 56 доповідачів, з них: 10 деканів і заступників деканів факультетів; 18 завідувачів кафедрами.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.