Спеціальності ОНЕУ (Студентам)

1. Каталог спеціальностей/спеціалізацій

Каталог спеціальностей (бакалаврський рівень)


Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Менеджмент

Економіка

 Міжнародні економічні відносини

 

Туризм

 Готельно-ресторанна справа
 Публічне управління та адміністрування
Психологія

Каталог спеціальностей (магістерський рівень)

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Менеджмент

Економіка


Міжнародні економічні відносини

 

Туризм

Готельно-ресторанна справа

2. Профілі освітніх програм

Профілі програм освітніх рівнів бакалавр та магістр Одеського національного економічного університету

3.  Навчальні дисципліни за спеціальністю

3.1. ОР “Бакалавр”
Спеціальність “Економіка”

Спеціальність “Маркетинг”

Спеціальність “Менеджмент”
Спеціальність “Міжнародні економічні відносини”
Спеціальність “Облік і оподаткування”
Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціальність “Публічне управління та адміністрування”

Спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Спеціальність “Готельно-ресторанна справа”
Спепіальність “Туризм”
3.2. ОР ” Магістр”

Спеціальність “Економіка”

Спеціальність “Менеджмент”

Спеціальність “Міжнародні економічні відносини”

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію Одеського національного економічного університету

Рішення приймальної комисії ОНЕУ за 2018 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2018 року

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження


Інформація щодо захисту персональних даних


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше